Aktualne projekty

PROJEKT „PRACA – KARIERA – SUKCES”

realizowany na podstawie umowy nr ZZO/000142/13/D z PFRON

o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

W projekcie udzielane będzie wsparcie dla 51K i 49M z niepełnosprawnością: ruchową, narządu wzroku, słuchu, psychiczną oraz inną w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim w wieku aktywności zawodowej z woj. świętokrzyskiego. (m. Kielce, m. Ostrowiec, pow. kielecki, ostrowiecki, opatowski) w okresie realizacji projektu 1.03.2023-31.03.2024r.

Całkowita wartość projektu 1 157 282,88 PLN

Kwota dofinansowania 974 038,88 PLN

Wkład własny w kwocie 183 244,00 PLN

 

Cel projektu

Celem projektu jest wejście na rynek pracy minimum 36 osób niepełnosprawnych spośród 100 Beneficjentów Ostatecznych zamieszkałych na terenie woj. Świętokrzyskiego (m. Kielce, powiat Kielecki, pow. ostrowiecki, pow. opatowski) poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu z zakresu aktywizacji zawodowej bez wykorzystywania zatrudnienia wspomaganego
w okresie 01.03.2023 – 31.03.2024r.

Warunki rekrutacji do projektu

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 100 Beneficjentów Ostatecznych spełniających następujące warunki:

  • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej potwierdzone aktualnym dokumentem (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne);
  • posiadanie statusu osoby pozostającej bez zatrudnienia (bierna zawodowo, bezrobotna, poszukująca pracy);
  • wiek aktywności zawodowej 18 rż – 64 r.ż.;
  • miejsce zamieszkania (wg KC) na terenie woj. Świętokrzyskiego (m. Kielce, powiat Kielecki, pow. ostrowiecki, pow. opatowski).

Zaplanowane wsparcie:

– doradztwo zawodowe indywidualne – IPD dla 100 BO;

– specjalistyczne poradnictwo zawodowe indywidualne dla 100 BO;

– doradztwo zawodowe grupowe „Aktywne metody poszukiwania pracy” dla 100 BO;

– poradnictwo psychologiczne indywidualne dla 70BO;

– wsparcie psychospołeczne grupowe „Kompetentny pracownik” dla 100 BO;

– porady prawne indywidualne i grupowe dla 100 BO;

– szkolenia zawodowe dla 100 BO;

– staże zewnętrzne zawodowe dla 60 BO;

– pośrednictwo pracy indywidualne i grupowe dla 100 BO.

Kontakt:

Fundacja PULS, ul. Starodomaszowska 20/U13, Kielce, tel. 533-910-221

ŚTZPS Kuźnia ul. Ogrodowa 205, Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 885 885 845

 

 Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman