Fundacja Puls dołączyła do członków ŚSW

ŚSW LOGO maleMiło nam Państwa poinformowć, że Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” dołączyła do grona członków Świętokrzyskiej Sieci Współpracy, której celem jest zrzeszanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych w naszym regionie.

Świętokrzyska Sieć Współpracy powstała jako projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW, Fundację Centrum Europy Lokalnej, Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” w ramach priorytetu V. „Dobre rządzenie”, Działania 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2014 do 30.06.2015.

Świętokrzyska Sieć Współpracy podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze NGOs są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec JST i innych podmiotów społecznych.

ŚSW skupia organizacje pozarządowe i ich działaczy z województwa świętokrzyskiego. Podczas cyklu spotkań sieciujących, od stycznia do czerwca 2015 roku, opracowana została forma prawna nawiązywania współpracy między organizacjami oraz statut. Działania te pozwoliły na podjecie stałej i partnerskiej współpracy między zrzeszonymi organizacjami.

Misja i działanie

Misją ŚSW jest zwiększanie potencjału i efektywności organizacji pozarządowych, a także budowanie ich silnej reprezentacji w celu usprawnienia rozwiązywania problemów lokalnych, stworzenia warunków do rozwoju społeczności oraz podnoszenia jakości życia. Działania te będą podejmowane w oparciu o zasady partnerstwa, zaufania i otwartej komunikacji. Płaszczyzna współpracy w ramach sieci służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów.

Cele działania:

  • wzrost współpracy wewnątrz sektora
  • wymianę wiedzy i doświadczeń
  • rozwój zasobów ludzkich
  • wzrost współpracy organizacji pozarządowych z samorządem
  • inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów
  • stworzenie bazy ngo woj. świętokrzyskiego

Obszary działania:

W ramach projektu Uczestnikom oferowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Aktywizacja NGO wokół idei współpracy i partnerstwa,
  2. Sieciowanie,
  3. Rozwój zasobów ludzkich w NGO,
  4. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem


Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman