Integracyjne Naukowe Przedszkole Mini College w Łopusznie

Kolejne naukowe przedszkole, które będzie modelową placówką powstaje obecnie w Łopusznie.Realizując plany rozwoju bazujemy na już zdobytym doświadczeniu funkcjonowania Niepublicznego Naukowego Integracyjnego Przedszkola Mini College w Piekoszowie. Dysponujemy zatwierdzonym, optymalnym projektem  z punktu widzenia tworzenia  odpowiednich warunków rozwoju dzieci. Prace budowlane zostały już sa na ukończeniu. Zagospodarowanie działki uwzględnia zieleń, otwartą przestrzeń rekreacyjną, plac zabaw wyposażony w bezpieczne urządzenia.  Parterowy budynek projektowany jako placówka dla najmłodszych, dzięki czemu jest widny, przyjazny niepełnosprawnym i niezwykle bezpieczny. Projekt ten ma nowoczesną architekturę, doskonale będzie pasował do współczesnej zabudowy. Przewidziany jest na prowadzenie trzech grup, w każdej po 20 dzieci. W przedszkolu przewidziane jest miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę.

Otwarcie nowego przedszkola planowane jest na styczeń 2016 r. Dysponujemy programem nauczania, marką, logo. Nasz sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zostanie wdrożony i będzie realizowany wyznaczając najwyższe standardy edukacji przedszkolnej.

W naszym przedszkolu z radością witamy dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy im wszechstronną pomoc i możliwość integracji z dziećmi zdrowymi. Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi przynosiło obopólne korzyści. Uczymy dzieci zdrowe tolerancji, życzliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa korzystnie, stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Naszym celem w obszarze integracji jest tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, wyrównywanie i kompensowanie braków i opóźnienia w rozwoju, skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman