Naukowe przedszkole przy UJK w Kielcach

Mini  College UJK Baner980

Naukowe przedszkole, czyli „z przedszkola na uniwersytet”.

Naukowe przedszkole Mini College powstanie przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mini College to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowego przedszkola, w którym oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „Naukowe przedszkole”. Ten innowacyjny program nauczania uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza, modelowa placówka działa z powodzeniem od września 2014 roku w Piekoszowie. Kolejna powstanie w bezpiecznej, zielonej okolicy, na terenie kampusu UJK w części wolnostojącego obiektu, przekazanego w dzierżawę w dniu 4 sierpnia b.r. zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Fundacją na Rzecz Promocji Zdrowia PULS.

Jak informuje Prezes Fundacji Adrian Lipa, projekt architektoniczny i budowlany adaptacji pomieszczeń na cele przedszkola jest już na ukończeniu. Prace budowlane i wyposażenie obiektu zostaną zrealizowane do końca tego roku kalendarzowego. Pierwszy nabór 50 dzieci do nowotworzonego przedszkola planowany jest w styczniu 2016 r. W tej nowoczesnej placówce edukacyjnej znajdą miejsce w pierwszej kolejności dzieci pracowników i studentów Uniwersytetu oraz pozostałe z terenu miasta Kielc, w miarę wolnych miejsc.

Misją naukowego przedszkola Mini College jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i kształcącego otoczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zapewni rozwój ich potencjału rozwojowego, zainteresowań, uzdolnień dzięki realizacji innowacyjnego programu edukacyjno-wychowawczego, który rozbudza postawy twórcze przez wprowadzeniu w świat naukowego poznania w sposób dostoswany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wczesne doświadczenia i przeżycia w świecie nauki kształtują zręby przyszłych zainteresowań, dają impuls do rozwoju wiedzy i osobowości dzieci, uwrażliwiają i kształtują postawy otwarte na wiedzę i twórcze poszukiwanie. Funkcjonowanie przedszkola na terenie kampusu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych Uniwersytetu, daje możliwość aktywnego współdziałania z Uczelnią zarówno w realizacji działalności programowej przedszkola jak i kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych. Jak informuje Prezes Fundacji Adrian Lipa, Uniwersytet uważa ten aspekt funkcjonowania placówki za ważny element pogłębienia empirycznych elementów kształcenia studentów na odpowiednich kierunkach pedagogicznych Uczelni.

Profil naukowego przedszkola znakomicie wpisuje się w misję współczesnej Uczelni, stawiającej na pierwszym planie kształcenie i działalność naukowo-

badawczą, angażującej się w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach. Priorytety rozwoju Uniwersytetu takie jak nauka, wysoka jakość edukacji i różnorodna oferta kształcenia są również priorytetami Mini College na etapie edukacji przedszkolnej, uznawanej za pierwszy szczebel systemu oświaty.

Przedszkole Mini College będzie placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc, możliwość integracji z dziećmi zdrowymi, wyposaży w „klucz” do zdobywania wiedzy i optymalnego rozwoju.

Naukowe Przedszkole Mini College ma być bezpłatnym niepublicznym przedszkolem, finansującym się m.in. z dotacji wynikającej z przepisów zawartych w ustawie o systemie oświaty. Obiekt będzie gotowy na przyjęcie dzieci od stycznia 2016 roku. Warunkiem otrzymania dotacji przez niepubliczne przedszkole jest złożenie wniosku o jej przyznanie nie później, niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Ze względów formalnych nie będzie to możliwe. Prezes Fundacji Adrian Lipa będzie wnioskować do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o odstąpienie od tego terminu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, w pierwszym roku działalności przedszkola będzie wprowadzone czesne.

 Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman