Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych objętych programem „Bezpieczna Szkoła”. W konkursie mogli brać udział uczniowie klas I, II, III, gimnazjum województwa świętokrzyskiego.
Głównym celem konkursu było wyłonienie trzech najlepszych zawodników z każdej szkoły w kategorii klas I – III gimnazjum oraz:
– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;
– sprawdzenie umiejętności budowania pewności w czynnościach związanych z ratowaniem życia;
– kształtowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz inny ludzi;
– propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
– podniesienie rangi i znaczenia treści Ratownictwa i Pierwszej Pomocy, zawartych w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;
– ujednolicenie standardów nauczania pierwszej pomocy według wzorców upowszechnianych przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji;
Podstawą programową są standardy obowiązujące w Polskiej Radzie Resuscytacji i Europejskiej Radze Resuscytacji (ERC). W obydwu etapach konkursu opierać się będziemy na wytycznych PRC i ERC przedstawionych w ogólnie dostępnych wytycznych oraz podręczniku wydanym przez Polską Radę Resuscytacji.
Zakres tematyczny:
system bezpieczeństwa I.C.E
ocena miejsca zdarzenia,
używanie barier ochronnych,
ocena stanu poszkodowanego,
powiadomienie profesjonalnych służb medycznych,
Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa,
numery ratunkowe (999, 112),
ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny – oddychający),
postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy),
postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa,
psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole,
znajomość apteczki pierwszej pomocy.
Etapy konkursu:
I Etap wewnątrzszkolny – część teoretyczna
rozwiązanie testu zakresu wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Test przesłany został drogą mailową do dyrekcji szkół, która zgłosiła chęć udziału w konkursie. Etap ten miał na celu wyłonienie trzech najlepszych uczniów ze wszystkich szkół.
W przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów (powyżej 90%) przez więcej niż trzech uczniów będzie konkurs pytań otwartych punktowanych w skali od 1 do 5 (5 najbardziej wyczerpująca odpowiedz).
II Etap międzyszkolny – cześć praktyczna
Ta część konkursu rozpocznie się od przeprowadzenie szkolenia z BLS – podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem AED (elektrycznego defibrylatora).
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik przechodzi do finału, który składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna – test wiedzy ogólnej z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Część praktyczna polegała na wykonywaniu przez poszczególnych uczestników zadań, obejmujących:
-postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowaniem oddechu, bez obrażeń ciała,
-postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowaniem oddechu – resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
Zwycięzcy konkursu Bezpieczna Szkoła otrzymali nagrody.
Wszystkie osoby uczestniczące w II etapie konkursu otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Konkurs sfinansowano ze środków Fundacji „Puls” oraz Szkoły College MedycznyKontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657290525


REGON

26056854


KRS

0000402887Partnerzy

Copyright © 2020 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia “PULS”