Fundacja PULS pomaga również osobom, które chcą uzyskać wykształcenie zawodowe.

Głównym celem ma być pomoc placówkom oświatowym oraz wsparcie przedszkolnych  placówek oświatowych, w zakresie realizacji podstawy programowej. Pomoc w realizacji opieki wychowawczej oraz  zajęć dodatkowych. Fundacja wykorzystuje nowoczesny sprzęt elektroniczny, pozwalający realizować program na najwyższym poziomie.

Prowadzi szereg szkoleń, które pomagają przygotować uczestników do egzaminów państwowych. Udziela porad związanych z podejmowaniem decyzji w sprawach szkolnictwa. Pomaga dokonać słusznego wyboru szkoły. Tworzy i realizuje programy edukacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, trwale bezrobotnych,  w trudnej sytuacji życiowej, dzięki temu wyrównuje szanse tych osób na rynku pracy. Fundacja działa w polu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Podania o udział w programie „Pomagamy w nauce” prosimy składać
w sekretariacie Fundacji „Puls” ul. Wesoła 19/3,  25-305 Kielce.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać
w sekretariacie Fundacji (dane teleadresowe w zakładce kontakt)

W ramach programu „Pomagamy w Nauce” pragniemy zachęcić dzieci i młodzież do nauki języków obcych. Tym samym, Fundacja PULS organizuje kursy języka angielskiego i niemieckiego dla najbardziej potrzebujących. Dzięki nim młodzi ludzie nie tylko nauczą się języka, ale również poznają historię, kulturę i obyczaje danego kraju.Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657290525


REGON

26056854


KRS

0000402887Partnerzy

Copyright © 2020 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia “PULS”