Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Świętokrzyska”


Wspieramy dzieci, które potrzebują pomocy, by prawidłowo się rozwijać, poprzez kompleksową diagnozę oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Cały proces diagnostyczny rozpoczynamy od wnikliwej obserwacji, wywiadu oraz przeprowadzenia rzetelnego badania, którego wyniki są dokładnie analizowane. Na tej podstawie zostaje postawiona diagnoza. W kolejnym etapie prowadzimy profesjonalną terapię, wspieramy, rozwijamy, pomagamy przezwyciężać trudności.

Wykonujemy badania i testy w zakresie gotowości szkolnej, ogólnego poziomu rozwoju intelektualnego i społecznego, określamy poziom inteligencji, przyczyny trudności w nauce, ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) i inne. Prowadzimy terapię integracji sensorycznej, EEG Biofeedback, treningi umiejętności społecznych TUS SST,  Poradnia udziela również pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, a także pomaga rozwiązywać ich własne problemy, dotyczące świata dorosłych.

W naszej pracy podchodzimy indywidualnie do każdej osoby, wykazujemy rzetelność oraz zaangażowanie, dbamy o ciepłą i przyjazną atmosferę. Ogromną wagę przywiązujemy do rozpoznania i zrozumienia potrzeb naszych podopiecznych oraz do jak najlepszej komunikacji z ich opiekunami. Rodzice są dla nas partnerami w pracy z dzieckiem. Angażujemy ich w walkę z trudnościami, wskazujemy możliwe drogi pokonania problemu. To właśnie rodzice są  najbardziej cennym i wiarygodnym źródłem informacji o dziecku.  . Wspieramy ich i pomagamy im radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, w budowaniu prawidłowych relacji i więzi w rodzinie.

Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie. Cechuje nas otwartość na potrzeby innych, szacunek, życzliwość i dyskrecja w stosunku do osób korzystających z naszej pomocy. Nasza kadra, to profesjonaliści z dużą wiedzą oraz doświadczeniem. Ciepli, wyrozumiali, serdeczni i empatyczni.

 Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman