Dnia 4 kwietnia 2016 roku dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta Kielce rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego z prowadzenia działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, honorowego krwiodawstwa. Celem tych warsztatów jest upowszechnienie wiedzy wśród młodzieży na temat bezpieczeństwa oraz postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Młodzież wraz z prowadzącą zajęcia, panią Danuta Żyłą zdobywają umiejętności:

-udrożniania dróg oddechowych,

-resuscytacji bez użycia i z użyciem AED,

-postępowania z nieprzytomnym i oddychającym poszkodowanym,

-usztywniania złamanych kończyn,

-wzywania profesjonalnych służb medycznych

-ewentualnej ewakuacji ze strefy zagrożenia.

Adresatami zadania publicznego są uczniowie I LO im. Stefana Żeromskiego oraz uczniowie Gimnazjum nr 9 im. mjr H. Sucharskiego w Kielcach.

 

{AG}zeromski-kurs-pierwszej-pomocy{/AG}Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657290525


REGON

26056854


KRS

0000402887Partnerzy

Copyright © 2020 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia “PULS”