Przedszkole przy ul. Starodomaszowskiej w Kielcach

Zapraszamy do udziału w projekcie „Naukowe Przedszkole w Kielcach”

Projekt Naukowe Przedszkole w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej-ZIT

W Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach będzie realizowany Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wsparciem zostanie objętych 74 dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 25 dzieci w nowoutworzonym oddziale Naukowego Przedszkola oraz 49 dzieci uczęszczających do placówki Mini College, usytuowanej na terenie kampusu UJK w Kielcach.

Siedziba i miejsce realizacji zajęć nowej grupy przedszkolnej Mini College:

ul. Starodomaszowska 20 lok U7, 25-315 Kielce.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 730 730 922 oraz 530 656 330.Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman