Akademia kompetencji komputerowych po pięćdziesiątce

Od 1 lutego do 30 czerwca 2014 r. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” realizuje Projekt: „AKADEMIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH PO PIĘĆDZIESIĄTCE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

ADRESACI

Projekt jest adresowany do 18 mieszkańców gminy Piekoszów w rozumieniu KC w wieku 50-64 l. (10 Kobiet i 8 Mężczyzn), zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności
i kompetencji w zakresie obsługi komputera.

CEL GŁÓWNY

Uzupełnienie lub podwyższenie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera przez 18 mieszkańców gminy Piekoszów po 50 roku życia (10 Kobiet i 8 Mężczyzn) do końca VI 2014 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY

Nabycie umiejętności w zakresie ICT przez 18 mieszkańców gminy Piekoszów (10K i 8M) po 50 roku życia do końca 06.2014r.

ZAKRES WSPARCIA

Szkolenie KOMPUTEROWE ABC 03-06.2014 r.

Szkolenia w małych grupach, ze względu na specyfikę grupy – osoby po 50 roku życia, na zasadzie jak najbardziej indywidualnego podejścia do każdej osoby, częste powtarzanie
i utrwalanie poznanych wiadomości.

Szkolenia będą odbywały się w Piekoszowie, 4 godziny dziennie, w dni robocze. Na zakończenie szkolenia przewidziano egzamin wewnętrzny. Utworzone zostaną 3grupy – średnio po 6 osób. Całe szkolenie trwa 92 godziny.

Program szkolenia obejmuje: użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafiki prezentacyjne, korzystanie z sieci Internet.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

icon-docFormularz zgłoszeniowy do projektu.doc

icon-docRegulamin uczestnictwa w projekcie.doc

icon-docRegulamin rekrutacji akademia kompetencji komputerowych po pięćdziesiątce.doc

icon-docogłoszenie o zatrudnieniu koordynatora.doc 

icon-docogłoszenie o zatrudnieniu trenera na szkolenie ABC obsługi komputera.doc

 KAPITAL LUDZKI  logo sbrr-h200  UE EFS L-kolor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoKontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman