Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez kursy

Od 30.09.2014 r. do 30.11.2014 r. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” realizuje projekt: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez kursy”.

Adresaci:

Adresatami projektu jest 40 osób niepełnosprawnych, legitymujących się znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w co najmniej 5 powiatach nieaktywnych zawodowo (niepracujących lub pracujących (poszukujących pracy).

Cel główny:

Aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób niepełnosprawnych (posiadających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności).

Cel szczegółowy:

– zwiększenie pewności siebie 40 osób niepełnosprawnych;

– poprawa komfortu życia 40 osób niepełnosprawnych;

– rozwój pasji i zainteresowań 40 osób niepełnosprawnych.

Zakres wsparcia:

40 osobom niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności), nieaktywnym zawodowo lub poszukującym pracy, zamieszkałym na terenie województwa świętokrzyskiego, na obszarze co najmniej 5 powiatów, zostaną wręczone bony, każdy o wartości 1000 zł brutto. Każda osoba niepełnosprawna po uprzednich konsultacjach z doradcą zawodowym otrzyma jeden bon, który będzie mogła wykorzystać na dowolnie wybrany przez siebie kurs (kursy) dostosowane do jej predyspozycji zawodowych w dowolnie wybranej przez siebie instytucji szkoleniowej. Projekt ma za zadanie aktywizację społeczną i zawodową 40 osób niepełnosprawnych, dzięki niemu osoby te uzyskają dodatkowe kwalifikacje zgodne, ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami, które zwiększą ich możliwości utrzymania, zmiany lub znalezienia miejsca pracy.

Harmonogram:

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 30.09.2014. do 30.11.2014 r.

2. Promocja niniejszego przedsięwzięcia (Działania informacyjnopromocyjne):

1-7.10.2014 r..

3. Przyjmowanie zgłoszeń i rekrutacja uczestników: 08.10.2014r.– 14.10.2014 r.

4. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego i kursów dla 40 uczestników: 15.10-14.11.2014 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.fundacjapuls.eu lub w siedzibie Fundacji ,, Puls” w Kielcach, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce o dostarczenie do go biura Fundacji.

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie uczestnika

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 889 571 086 lub w siedzibie Fundacji ,,Puls” w Kielcach, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce.Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman