Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez kursy

Od 1.05.2015 r. do 30.09.2015 r. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” realizuje projekt: „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez kursy” współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Adresaci:

Adresatami zadania jest 5 osób niepełnosprawnych, legitymujących się znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w co najmniej 5 powiatach nieaktywnych zawodowo (niepracujących lub pracujących (poszukujących pracy)).

Cel główny:

Aktywizacja społeczna i zawodowa 5 osób niepełnosprawnych (posiadających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności).

Cel szczegółowy:

– zwiększenie pewności siebie 5 osób niepełnosprawnych;

– poprawa komfortu życia 5 osób niepełnosprawnych;

– rozwój pasji i zainteresowań 5 osób niepełnosprawnych.

Zakres wsparcia:

5 osobom niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności), nieaktywnym zawodowo lub poszukującym pracy, zamieszkałym na terenie województwa świętokrzyskiego, na obszarze co najmniej 5 powiatów, zostaną wręczone bony, każdy o wartości 1000 zł brutto. Każda osoba niepełnosprawna po uprzednich konsultacjach z doradcą zawodowym otrzyma jeden bon, który będzie mogła wykorzystać na dowolnie wybrany przez siebie kurs (kursy) dostosowane do jej predyspozycji zawodowych w dowolnie wybranej przez siebie instytucji szkoleniowej. Projekt ma za zadanie aktywizację społeczną i zawodową 5 osób niepełnosprawnych, dzięki niemu osoby te uzyskają dodatkowe kwalifikacje zgodne, ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami, które zwiększą ich możliwości utrzymania, zmiany lub znalezienia miejsca pracy.

Harmonogram:

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.05.2015. do 31.09.2015 r.

1. Powołanie zespołu odpowiedzialnego za realizację zadania: 1.05.2015 r.

2. Promocja niniejszego przedsięwzięcia (działania informacyjno-promocyjne):

1-7.05.2015 r.

3. Przyjmowanie zgłoszeń i rekrutacja uczestników: 08.05.2015 r.– 30.05.2015 r.

4. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego i kursów dla 5 uczestników: 30.05-15.09.2015 r.

Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stroniewww.fundacjapuls.eu lub w siedzibie Fundacji ,,Puls” w Kielcach, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce o dostarczenie do go biura Fundacji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 501759341 lub w siedzibie Fundacji na rzecz promocji zdrowia ,,Puls” w Kielcach, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce.

icon docInformacja o realizowanym zadaniu

icon docregulamin rekrutacji

icon docformularz zgłoszeniowy

icon docoświadczenie

 

fundacja puls logo suw

  Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman