Letni obóz jezykowo-sportowy 2012

Obóz językowo- sportowy odbył się w dniach 27 lipca-5 sierpnia 2012r. w pięknej podgórskiej miejscowości Biały Dunajec. Uczestnicy obozu (54 osoby) zostali zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym „Borowy”, który gwarantuje wysoki standard wypoczynku. Podczas wyjazdu przewidziano liczne atrakcje: lekcje angielskiego, wycieczki
z przewodnikiem po górach oraz na termy, wieczory narodowe, zajęcia rekreacyjno- sportowe (ze szczególnym uwzględnieniem karate) oraz gry i zabawy dla młodszych uczestników obozu, szkolenie z pierwszej pomocy oraz umiejętności miękkich, warsztaty.

Realizacja powyższych zadań przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego, jakim jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów oraz celów szczegółowych:
1. Kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych.
2. Kształtowanie wrażliwości na przejawy cierpienia fizycznego i psychicznego.
3. Wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej i otoczenia.
4. Zapobieganie zachowaniom naruszającym spójność grupy (skarżenie, kłótnie, dokuczanie).
5. Rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój.
6. Kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.
7. Rozwijanie postawy asertywności.
8. Eksponowanie pozytywnych zachowań.
9. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
10. Ukazywanie zasad właściwego współdziałania w grupie, w zespole.
11. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych ćwiczącego.
12. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
13. Wyzwalanie potrzeby samodoskonalenia i samowychowania
14. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
15. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
16. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
17. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.
18. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.
19. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
20. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
21. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

Środki na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzymano
z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman