Nowe kwalifikacje nauczycieli z gminy Górno

Od 1 stycznia do 31 maja 2014 r. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” realizuje Projekt: „NOWE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI Z GMINY GÓRNO” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Adresaci:

Adresatami projektu jest 24 nauczycieli (18 K i 6 M) zamieszkałych na terenach wiejskich , wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego świętokrzyskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Górno.

Cel główny:

Podniesienie do końca maja 2014 r. umiejętności i kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy Górno (15 K i 5 M) spośród 24 uczestników projektu.

Cel szczegółowy:

Nabycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu pierwszej pomocy przez co najmniej 85% nauczycieli spośród 24 uczestników projektu zatrudnionych na terenie gminy Górno (18 K

Zakres wsparcia:

Szkolenie Kurs instruktora pierwszej pomocy dla 24 nauczycieli , 18 kobiet i 6 mężczyzn zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Górno obejmujący następujący program. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny i obejmować będą następujące zagadnienia: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, wezwanie pomocy, bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego, zadławienia, poszkodowany nieprzytomny, zatrucia, podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa, urazy, tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran, unieruchamianie złamanych kończyn i podejrzenie złamania kości oraz zwichnięcia, postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania, prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, ewakuacja ze strefy zagrożenia, wsparcie psychiczne poszkodowanego, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o nabyciu kwalifikacji.

Od 1 stycznia do 31 maja 2014 r. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” realizuje Projekt: „NOWE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI Z GMINY GÓRNO” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

icon-docFormularz zgłoszeniowy do projektu (.doc)

icon-docOgłoszenie o zatrudnieniu trenera (.doc)

icon-docRegulamin uczestnictwa w projekcie

icon-docRegulamin rekrutacji uczestników projektu

icon-docOgłoszenie o zatrudnieniu koordynatora projektu (.doc)

 

 KAPITAL LUDZKI  logo sbrr-h200  UE EFS L-kolor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoKontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman