Pierwsza pomoc dla szkół i przedszkoli

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych objętych programem „Bezpieczna Szkoła”. W konkursie mogli brać udział uczniowie klas I, II, III, gimnazjum województwa świętokrzyskiego.
Głównym celem konkursu było wyłonienie trzech najlepszych zawodników z każdej szkoły w kategorii klas I – III gimnazjum oraz:

 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;
 • sprawdzenie umiejętności budowania pewności w czynnościach związanych z ratowaniem życia;
 • kształtowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz inny ludzi;
 • propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • podniesienie rangi i znaczenia treści Ratownictwa i Pierwszej Pomocy, zawartych w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;
 • ujednolicenie standardów nauczania pierwszej pomocy według wzorców upowszechnianych przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji;

Podstawą programową są standardy obowiązujące w Polskiej Radzie Resuscytacji i Europejskiej Radze Resuscytacji (ERC). W obydwu etapach konkursu opierać się będziemy na wytycznych PRC i ERC przedstawionych w ogólnie dostępnych wytycznych oraz podręczniku wydanym przez Polską Radę Resuscytacji.

Zakres tematyczny:

 • system bezpieczeństwa I.C.E
 • ocena miejsca zdarzenia,
 • używanie barier ochronnych,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • powiadomienie profesjonalnych służb medycznych,
 • Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa,
 • numery ratunkowe (999, 112),
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny – oddychający),
 • postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy),
 • postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa,
 • psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole,
 • znajomość apteczki pierwszej pomocy.

Etapy konkursu:

I Etap wewnątrzszkolny – część teoretyczna

rozwiązanie testu zakresu wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Test przesłany został drogą mailową do dyrekcji szkół, która zgłosiła chęć udziału w konkursie. Etap ten miał na celu wyłonienie trzech najlepszych uczniów ze wszystkich szkół.
W przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów (powyżej 90%) przez więcej niż trzech uczniów będzie konkurs pytań otwartych punktowanych w skali od 1 do 5 (5 najbardziej wyczerpująca odpowiedz).

II Etap międzyszkolny – cześć praktyczna

Ta część konkursu rozpocznie się od przeprowadzenie szkolenia z BLS – podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem AED (elektrycznego defibrylatora).
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik przechodzi do finału, który składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna – test wiedzy ogólnej z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Część praktyczna polegała na wykonywaniu przez poszczególnych uczestników zadań, obejmujących:

 • postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowaniem oddechu, bez obrażeń ciała,
 • postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowaniem oddechu – resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

Zwycięzcy konkursu Bezpieczna Szkoła otrzymali nagrody.
Wszystkie osoby uczestniczące w II etapie konkursu otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Konkurs sfinansowano ze środków Fundacji „Puls” oraz Szkoły College MedycznyKontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman