Projekt bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Projekt „Działalność na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych poprzez realizacjęporadnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz ogólno-informacyjnego dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie grodzkim kieleckim, ziemskim kieleckim, koneckim, ostrowieckim i opatowskim w województwie świętokrzyskim”. Zadanie finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r.

Główne założenia projektu:

W ramach działalności statutowej na rzecz osób niepełnosprawnych i aktywizacji ich środowisk Fundacja na rzecz promocji zdrowia ,,Puls” zamierza zrealizować poradnictwo prawne i psychologiczne oraz ogólnoinformacyjne dla osób niepełnosprawnych na obszarze 5 powiatów województw świętokrzyskiego: powiat grodzki kielecki, ziemski kielecki, ostrowiecki, konecki i opatowski. Zostanie objętych w ramach realizacji projektu poradnictwem prawnym i psychologicznym 180 osób niepełnosprawnych- mieszkańców wymienionych powiatów.

W każdym z powiatów Fundacja utworzy Punkty Interwencyjne Poradnictwa Prawnego i Psychologicznego- ogółem 10 Punktów na obszarze 5 powiatów województwa świętokrzyskiego.

PUNKT INTERWENCYJNY PORADNICTWA PRAWNEGO I PSYCHOLOGICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poradnictwo prawne – udzielanie informacji na temat przysługujących osobie niepełnosprawnej uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej. Rozwiązywanie problemów natury prawnej i obywatelskiej, wskazanie ścieżki działania, doradztwo oraz rzecznictwo klienta wobec instytucji sektora administracji publicznej. Pomoc w wyborze odpowiedniej skutecznej metody działania prawnego.

Poradnictwo psychologiczne-udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej w szczególności z uwagi na posiadaną niepełnosprawność. Może ono odbywać się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

 

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Projekt dofinansowany ze środków środków PFRON w 2014 r przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ZAPRASZAMY OSOBY Niepełnosprawne
NA NIEODPŁATNY DYŻUR PRAWNIKA
W SIEDZIBIE FUNDACJI „PULS”
W DNIACH:
08, 15, 22, 29 (SOBOTY) LISTOPADA 2014 w godz. 8.00-18.00
I PSYCHOLOGA
W DNIACH:
15, 29 LISTOPADA 2014 w godz. 15.00-17.00Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman