Projekt „Naukowe Przedszkole w Kielcach”

Projekt „Naukowe Przedszkole w Kielcach” realizowanym jest przez Fundację Na Rzecz Promocji Zdrowia PULS w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (projekty konkursowe). Projekt realizowany jest w okresie 02.01.2017 – 31.12.2017.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego  w oddziale Naukowego Przedszkola przy Uniwersytecie J. Kochanowskiego w Kielcach dla 25 dzieci (12K, 13M) wieku 3-6 lat z terenu miasta Kielce i okolicznych gmin należących do KOF  w województwie świętokrzyskim oraz rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia(terapia SI) w których uczestniczyć będzie nowotworzona grupa oraz 49 dzieci uczęszczających już do przedszkola co przyczyni się do wzrostu jakości oferty opieki i edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie KOF. Dzieci w nowoutworzonej grupie przedszkolnej poza realizacją programu działań zostaną objęte oddziaływaniami ogólnorozwojowymi (w tym terapeutycznymi) oraz będą uczestniczyły w zajęciach doskonalających rozwój sensoryczny (terapia SI), właściwy rozwój mowy przez zajęcia z neurologopedą oraz zajęcia z zakresu logorytmiki, właściwą postawę ciała poprzez zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, interpersonalną przez udział w wydarzeniach uspołeczniających, co przyczyni  się do przygotowaniach do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Projekt realizuje cel szczegółowy poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej oraz jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej na najwcześniejszym jej etapie.

Więcej informacji o Naukowym Przedszkoluoraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie http://www.minicollege.pl/

Tutaj znajdują się aktualne harmonogramy zajęć Naukowego Przedszkola w Kielcach.

Rozeznanie rynku nr 1/R/2017- wyposaźenie przedszkola

Rozeznanie rynku nr 2/R/2017- wyposaźenie przedszkola

Rozeznanie rynku nr 3/R/2017- wyposaźenie przedszkolaKontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman