Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla przedszkolaków

Zadanie:Wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy „Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla przedszkolaków”

Od 1 maja 2015 r. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” realizuje zadanie Wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy „Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla przedszkolaków”

Harmonogram realizacji zadania

6 lat. (Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kielcach ul. Sowia 1B oraz jego Filii na ulicy Górniczej 64 Adresatami zadania jest 149 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do 1 przedszkola w wieku 2,5-w Kielcach), ogółem 5 grup dzieci. Pośrednio adresatami zadania są także nauczyciele obserwujący sposób prowadzenia zajęć.

Etapy realizacji zadania:

  1. organizacja warsztatów z pierwszej pomocy – od 1 maja 2015 do 15 maja 2015 – w związku z realizacją zadania zostanie opracowany Regulamin realizacji zadania, formularz zgłoszeniowy dziecka, zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka dla celów realizacji zadania. W celu realizacji zajęć zostanie zatrudniony wykwalifikowany instruktor pierwszej pomocy, mający doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci. Zostanie także zakupiony sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla przedszkolaków.
  2. przeprowadzenie warsztatów – od 15 maja 2015 – do 30 czerwca 2015 –  warsztaty w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kielcach ul. Sowia 1B oraz jego Filii na ulicy Górniczej 64 w Kielcach15 maja 2015 do 30 czerwca 2015 r.  w wymiarze 4 godzin dydaktycznych dla każdej grupy w użyczonych przez przedszkole salach. Zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć, średnio 4 godziny dziennie, przez 5 następujących po sobie tygodni, po godzinie dydaktycznej zajęć dziennie dla każdej grupy wiekowej raz w tygodniu. Zajęcia odbywać się będą poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kielcach. Sposób prowadzenia zajęć jak również ich program będzie dostosowany do potrzeb i możliwości grup.

Tematyka zajęć:

TEMAT 1: RATUNKU, POMOCY!!! – WZYWAMY POGOTOWIE RATUNKOWE, POLICJĘ, STRAŻ POŻARNĄ
TEMAT 2: ZŁAMANA NOGA LUB RĘKA
TEMAT 3: KRWAWIĄCY NOSEK

TEMAT 4: SKALECZONY PALUSZEK, UWAGA PARZY, PALI SIĘ
Każde dziecko po ukończonych zajęciach otrzyma dyplom małego ratownika. Zajęcia będą realizowane przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych zakupionych do przeprowadzenia zadania. Podczas realizacji warsztatów prowadzącą wspierać będzie wolontariusz z przygotowaniem pedagogicznym, który zapewni wsparcie organizacyjne w prowadzeniu zajęć.

fundacja puls logokielce jpg          

 

 

 

 Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman